اسفند ۰۳, ۱۳۹۵

Golden Points Of Body Language
 • دوره آموزش حرفه ای پاتک های زبان بدن

  .بـرای اولیــن بــار دوره آموزشی.پــاتــک هــــای زبـان بـدن .تهران مهرماه ۱۳۹۵صبح جمعه ۹ و ۱۶  مهرماه سا ...

  .بـرای اولیــن بــار دوره آموزشی.پــاتــک هــــای زبـان بـدن .تهران مهرماه ۱۳۹۵صبح جمعه ۹ و ۱۶  مهرماه ساعت ۹  الی  ۱۴ به مدت ۵ ساعت در دو جلسه مطالب جدید پاتک زبان بدن ۲۰۱۶  در دنیا  فقط ویژه افرادی  ...

  Read more
 • کتاب صوتی زبان بدن

      تنها کتاب صوتی زبان بدن ایران   زبان بدن یا «تن‌گفت» به انواع شکل‌های ارتباط غیرکلامی ...

      تنها کتاب صوتی زبان بدن ایران   زبان بدن یا «تن‌گفت» به انواع شکل‌های ارتباط غیرکلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک نفر از طریق رفتارهای که با بدن خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران ...

  Read more