آذر ۱۹, ۱۳۹۵

تحلیل پوتین
  • زبان بدن پوتين

    با آمدن آقای پوتین به کشور عزیزمان ایران چند روزی است که بحث زبان بدن پوتین داغ شده است ، امرزو هم دو تا ...

    با آمدن آقای پوتین به کشور عزیزمان ایران چند روزی است که بحث زبان بدن پوتین داغ شده است ، امرزو هم دو تا رسانه از من خواستند که نقدی بنویسم  بنا به دلایل کاملا شخصی قبول نکردم . اما بنا به درخواست یکی ...

    بیشتر بخوانید