دی ۳۰, ۱۳۹۵

کیمیا
  • محبوب شدن آسان است

    راه‌های محبوب واقع شدن هرگاه پایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بر روی زمین روبر ...

    راه‌های محبوب واقع شدن هرگاه پایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بر روی زمین روبرو گردید، کم‌کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را به چشم سنگ‌های ارزشمند نخواهید نگریست. زیاد معاش ...

    بیشتر بخوانید