اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

کنترل
  • کنترل استرس با زبان بدن

    استرس چیست ؟  آیا می توان ان را کنترل کرد ، چگونه می توانیم با زبان بدن  آن را کنترل نماییم ؟ امروزه استر ...

    استرس چیست ؟  آیا می توان ان را کنترل کرد ، چگونه می توانیم با زبان بدن  آن را کنترل نماییم ؟ امروزه استرس بیش از پیش شایع شده است. استرس زمانی به وجود می آید که چندین خواسته که انجام دادن آنها دشوار ...

    بیشتر بخوانید