نوشته‌ها

فیلم های تحلیل زبان بدن و لباس بازیگران جشواره فیلم فجر94

ثبت نام آخرین کارگاه آموزشی زبان بدن در سال 94 - دوره مقدماتی

سوال نظر سنجی در مورد کلاس ها و همایش های زبان بدن و مذاکره

موفقیت در مذاکره، ارتباط و فروش با بکارگیری تکنیکهای زبان بدن

کارگاه آموزشی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری