نوشته‌ها

تکنیک های روابط عمومی یک سازمان - بخش دوم

  11- گزارش اداري           تهيه و تنظيم گزارش اداري از جمله فنوني است که در روابط عمومي کاربرد بسياري دارد، به گونه‌اي که اکثر امور تحقيقاتي، افکارسنجي، طرحها و اقدامات روابط عمومي مي‌تواند در قالب «گزارش اداري» به اطلاع مديران برسد.  …