نوشته‌ها

تسلط يافتن بر ارتباطات غير كلامي ( زبان بدن ) مستلزم مشاركت است .

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند

نرم افزار کتاب صوتی نکات طلایی زبان بدن در کافه بازار منتشر شد .