اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

کتاب رفتار غیر کلامی
  • تحلیل زبان بدن

    تحلیل زبان بدن زبان بدن بصورت غریزی به وسیله ما و با رشته ای محدود، تفسیر می شود اما این موضوع بطور بالقو ...

    تحلیل زبان بدن زبان بدن بصورت غریزی به وسیله ما و با رشته ای محدود، تفسیر می شود اما این موضوع بطور بالقوه، مجموعه ای پیچیده است.  همانند علوم رفتاری دیگر، مطالعه ی زبان بدن از توسعه و پیشرفت فناوری ت ...

    بیشتر بخوانید