نوشته‌ها

بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان در چین

/
عکس های از گردهمایی چین که بزرگترین همایش سیاسی جهان محسوب می شو…