نوشته‌ها

زبان بدن بازیگران جشواره فجر 94

بررسی زبان بدن و لباس بازیگران بر روی  فرش قرمز جشنواره فیلم فجر، بهرام رادان و... هر شب در طول برگزاری جشواره فجر در پردیس ملت کاخ مردمی جشواره به برسی رفتار زبان بدن  بازیگران بر روی فرش قرمز می پردازیم . فرش قرمز مرتبط با فیلم بارکد را مورد چ…