نوشته‌ها

زبان دست - شصت رو به بالا

/
شصت رو به بالا – این عالی است زبان دست - شصت رو به بالا این …