اسفند ۰۳, ۱۳۹۵

وال مارت
  • توصیه پانزده کارآفرین بزرگ

    سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ       یک . استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار Apple: "مع ...

    سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ       یک . استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار Apple: "معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید." ...

    Read more