نوشته‌ها

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند

نرم افزار کتاب صوتی نکات طلایی زبان بدن در کافه بازار منتشر شد .