اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

نماد صلح
  • نماد صلح

    نماد صلح نماد صلح یا تحریم بمب، اولین بار فوریه 1958 توسط جرالد هولتام در انگلیس برای کمیته عمل مستقیم عل ...

    نماد صلح نماد صلح یا تحریم بمب، اولین بار فوریه 1958 توسط جرالد هولتام در انگلیس برای کمیته عمل مستقیم علیه جنگ هسته ای (DAC) طراحی شد این کمیته از این نماد در راهپیمایی بر ضد موسسه تحقیقات سلاح های ا ...

    بیشتر بخوانید