دی ۳۰, ۱۳۹۵

مهندسی شخصیت
  • شخصیت افسانه ای

    چگونه شخصیت خودمان را به شخصیتی  افسانه‌ای تبدیل نماییم ؟ آیا مایلید که شخصیتی افسانه‌ای داشته باشید؟! یک ...

    چگونه شخصیت خودمان را به شخصیتی  افسانه‌ای تبدیل نماییم ؟ آیا مایلید که شخصیتی افسانه‌ای داشته باشید؟! یک شخصیت سالم و افسانه‌ای که زندگی سرشار از موفقیت و خوشبختی داشته باشد. چگونه آدمی است؟ ممکن است ...

    بیشتر بخوانید