نوشته‌ها

pooya پویا ودایع

ضعف کارمندان در برقراری ارتباط موثر و زبان بدن نامناسب آنها با مشتریان باعث ناکامی برخی از بنگاه های اقتصادی می شود.

موفقیت در مذاکره، ارتباط و فروش با بکارگیری تکنیکهای زبان بدن

ياد بگيريد زبان بدن فردي را تشخيص دهيد و رمزگشايي كنيد .

تسلط يافتن بر ارتباطات غير كلامي ( زبان بدن ) مستلزم مشاركت است .

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند