اسفند ۰۵, ۱۳۹۵

مفاهیم دست دادن
  • آموزش زبان بدن قسمت نهم

    تجزیه و تحلیل سبک های مختلف دست دادن  (  زبان بدن  ) دست دادن، یادگاری از دوران باستان است. در آن زمان هر ...

    تجزیه و تحلیل سبک های مختلف دست دادن  (  زبان بدن  ) دست دادن، یادگاری از دوران باستان است. در آن زمان هر موقع که دو قبیله بدوی در شرایط صلح با یکدیگر مراوده داشتند، با کف دست بازوی یکدیگر را می گرفتن ...

    بیشتر بخوانید