نوشته‌ها

گزارش سفر مشهد - باشگاه فرانگران نوین

ساعت 10 شب از مشهد برگشتم.....یک 24 ساعت در این شهر بودم 1. سخنرانی کردم برای خیلی از دوستان و اساتید بزرگوار کسب و کار شهر مشهد 2. با فرهاد کاظمی مدیر عامل کاسپید و رضا مصطفای استاد مهندسی فروش دوست های خوبم دیداری تازه کردم . 3. با دو…