نوشته‌ها

زبان بدن زنان هنگام خرید

زبان بدن مشتری

آیا می توان از روشهای زبان بدن برای داشتن ارتباطی مؤثر با یک مشتری که به طور اتفاقی خرید می کند، استفاده کرد؟ البته که می توانید. پیش از هر چیز این روش ها را فراگیرید، که لحظه ی مناسب برای نزدیک شدن به مشتری را تشخیص دهید. با عجله به سوی …