نوشته‌ها

مدرسه عالی مشاوره / تربیت مشاور حرفه ای ( آموزش مشاوره به دیگران )

ثبت نام آخرین کارگاه آموزشی زبان بدن در سال 94 - دوره مقدماتی

زبان بدن - ( اشاره دست ها و تلفن ) در ویتامین ۳ شبکه سه — 24 آذر ماه

سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن در مدرسه کسب و کار ماهان برای اولین بار در ایران

لینک بعضی از فعالیت های این چند ماه - مدرس مذاکره و زبان بدن