اسفند ۰۵, ۱۳۹۵

مردانه
  • نماد مرد

    گفته شده نماد «مرد» (نماد مریخ) نمایش­ دهنده یک سپر و یک نیزه است که برای جنگجوها استفاده می­شود. مبدأ ای ...

    گفته شده نماد «مرد» (نماد مریخ) نمایش­ دهنده یک سپر و یک نیزه است که برای جنگجوها استفاده می­شود. مبدأ این توصیف ظاهراً به قرن 19 برمی­گردد که بازنگری­های جدید برای تغییر باورهای اشتباه گذشته به اوج خ ...

    بیشتر بخوانید