نوشته‌ها

گفتگوی مهندس محمدرضا شعبانعلی و دکتر مسعود حیدری درباره مذاکره

آموزش زبان بدن

برگزاری سومین کنفرانس برندهای تندمصرف در مرکز همایش های صدا و سیما