نوشته‌ها

گفتگوی مهندس محمدرضا شعبانعلی و دکتر مسعود حیدری درباره مذاکره

/
دوستانی که من می شناسند می دانند من همیشه در معرفی خودم اسم دو …