نوشته‌ها

آموزش زبان بدن

۴۵ اصل یادگیری زبان بدن

۱. زمانی که صحبت می کنید و به دیگران نگاه می کنید، آرامش داشته باشید. ۲. وسایل اضافی را از جلوی دست خود دور کنید، موانعی که جلو حرکت آزادانه شما را می گیرد. جیب هایتان را خالی کنید، آنها را زیاد سنگین نکنید. ۳. ۸۰ درصد ذهنیت افراد، در همان ۴ دقیق…

مصاحبه پویا ودایع با مجله راز مرداد ماه 1392

حرف های امروز من و پویا را حتماً بخوانید ؛ به ویژه اگر صاحب کسب و کاری هستید و احساس می کنید چند وقتی است کار و کاسبی تان کمی افت کرده و اعتقاد دارید هیچ جای کارتان ایرادندارد و متهم ردیف اول ، آقایان «رکود اقتصادی»و «کسادی بازار» هستند .…