بهمن ۰۴, ۱۳۹۵

قانون زبان بدن
  • آموزش زبان بدن – قسمت پنجم

    سه قانون برای درک دقیق زبان بدن در هر موقعیتی، آنچه که می بینید و می شنوید الزاما بیانگر طرز فکر واقعی اف ...

    سه قانون برای درک دقیق زبان بدن در هر موقعیتی، آنچه که می بینید و می شنوید الزاما بیانگر طرز فکر واقعی افراد نیست. برای درک درست حرکات و رفتار افراد این سه قانون می تواند به شما کمک کنند : قانون اول: ...

    بیشتر بخوانید