نوشته‌ها

فیلم های تحلیل زبان بدن و لباس بازیگران جشواره فیلم فجر94

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند