نوشته‌ها

فیلم های تحلیل زبان بدن و لباس بازیگران جشواره فیلم فجر94

موفقیت در مذاکره، ارتباط و فروش با بکارگیری تکنیکهای زبان بدن

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند