نوشته‌ها

نماد صلیب شکسته نازی ها(سواستیکا)

این یک نماد بسیار باستانی است که زمان پیدایش آن به دوران نو سنگی برمی گردد. استفاده از این نماد در سرتاسر جهان مشاهده شده و در بسیاری از دین ها مانند هندو، کاتولیک روم باستان،بودایی و برهما بودایی دارای اهمیت است. تا قبل از ظهور نازی ها در آل…