نوشته‌ها

نماد صلح

/
نماد صلح نماد صلح یا تحریم بمب، اولین بار فوریه 1958 توسط جرالد هول…