اسفند ۰۶, ۱۳۹۵

شوق پرواز
  • زبان بدن شهاب حسینی

    سوپراستاری که استاد زبان بدن است شاید آن سال که برای اولین بار مجری جوان و خوش چهره ای به نام شهاب حسینی ...

    سوپراستاری که استاد زبان بدن است شاید آن سال که برای اولین بار مجری جوان و خوش چهره ای به نام شهاب حسینی بر صحنه رسانه ملی ظاهر شد، کسی فکرش را نمی کرد که اوخیلی زود به یکی از مهم ترین ستاره های سینما ...

    بیشتر بخوانید