اسفند ۰۶, ۱۳۹۵

شوروی کمونیستی
  • نماد ستاره سرخ شوروی

    ستاره سرخ  ستاره سرخ 5 رأس نماد شناخته شده کمونیسم شده است. مبدأ پیدایش این نماد به عنوان یک علامت کمونیس ...

    ستاره سرخ  ستاره سرخ 5 رأس نماد شناخته شده کمونیسم شده است. مبدأ پیدایش این نماد به عنوان یک علامت کمونیست به کارل مارکس (1883-1818) و فردریک انگلز (1895-1820) برمی­گردد که به دلایل مختلفی جذب این نما ...

    بیشتر بخوانید