نوشته‌ها

گفتگوی مهندس محمدرضا شعبانعلی و دکتر مسعود حیدری درباره مذاکره

دوستانی که من می شناسند می دانند من همیشه در معرفی خودم اسم دو نفر به عنوان استاد می یارم و سعی می کنم حق شاگردی ادا کنم ..محمدرضا شعبانعلی را می توان یکی از بهترین اساتیدی دانست که در خدمتش بودم . من افتخار شاگردی این دو بزرگوار به صورت مستقیم و …