اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

شخصیت شناسی mbti
  • روانشناسی شخصیت

    روانشناسی شخصیت :   تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. ه ...

    روانشناسی شخصیت :   تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین م ...

    بیشتر بخوانید