نوشته‌ها

چگونه شاد باشیم ؟

شاد بودن چگونه ممکن می شود : خانم الیزابت هارلوک ، روان شناس معاصر ، سه « میم » را عوامل اصلی شادی می داند  محبوبیت مقبولیت  موفقیت  محبوبیت یعنی دیگران را دوست داشته باشیم و دوستمان داشته باشند مقبولیت یعنی مورد پذیرش دیگران بودن و ا…