نوشته‌ها

سوال نظر سنجی در مورد کلاس ها و همایش های زبان بدن و مذاکره

گفتگوی مهندس محمدرضا شعبانعلی و دکتر مسعود حیدری درباره مذاکره

لینک بعضی از فعالیت های این چند ماه - مدرس مذاکره و زبان بدن