نوشته‌ها

نماد خطر زیستی

نماد خطر زیستی نماد خطر زیستی ابتدا سال 1996 میلادی توسط شرکت شیمیایی داو ایجاد شد. مهندسی به نام چارلز بلدوین ادعا می کند که مستقیماً در ساخت این نماد دخالت داشته است. طبق گفته او، آن ها به علت نبود استاندارد، طرح های مختلفی را طراحی و در باز…