نوشته‌ها

کلید جذب یک زن در زندگی مشترک

کلید جذب یک زن زنان جذب مردانی می‌شوند که جاه‌طلب و بلند پرواز باشند. حتی زمانی که از نظر مالی مشکلی ندارند و یا شاغل هستند، مردانی را دوست دارند که همواره به دنبال تأمین رفاه و آسایش خانواده هستند. خصوصیات مردانه که اغلب زن‌ها مجذوب آ…

نماد زن

مبدأ  نماد زن طراحی منابع زیادی دارد. این نماد نشان «زن» و ونوس است که الهه عشق رومیان باستان بود. بسیاری از نویسندگان ادعا می­کنند که این نماد از یک آیینه دستی که توسط الهه ونوس نگه داشته شده ریشه گرفته اما بحث­ های زیادی در این مورد وجود د…