دی ۳۰, ۱۳۹۵

زبان بدن محیط
  • زبان بدن در محل کار

    ترجمه مقاله  زبان بدن در محل کار  درک و دریافت عمیق نقش زبان بدن در فعالیت‌های تجاری و روزانه ما بسیار حی ...

    ترجمه مقاله  زبان بدن در محل کار  درک و دریافت عمیق نقش زبان بدن در فعالیت‌های تجاری و روزانه ما بسیار حیاتی است و من هنوز هم در بین افراد مجریان و مدیران و فروشندگانی را می‌بینم که علائم واضح و آشکار ...

    بیشتر بخوانید