اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

زبان بدن سیاست
  • آموزش زبان بدن قسمت چهارده

    در قسمت قبلی آموزش زبان بدن چهار عدد از دست دادن های بد در فرهنگ غرب و دنیا رو مورد بررسی قرار دادیم . در ...

    در قسمت قبلی آموزش زبان بدن چهار عدد از دست دادن های بد در فرهنگ غرب و دنیا رو مورد بررسی قرار دادیم . در اینجا ادامه مقاله و بررسی بقیه شیوه ها رو خواهید خواند .  سفت کردن و عقب نگه داشتن بازو میزان ...

    بیشتر بخوانید