نوشته‌ها

pooya پویا ودایع

ضعف کارمندان در برقراری ارتباط موثر و زبان بدن نامناسب آنها با مشتریان باعث ناکامی برخی از بنگاه های اقتصادی می شود.

فیلم های تحلیل زبان بدن و لباس بازیگران جشواره فیلم فجر94