نوشته‌ها

آموزش زبان بدن در مذاکرات

/
زبان بدن در مذاکرات فیلم آموزشی نکات کاربردی از زبان بدن برای موفق…
استاد زبان بدن

استاد زبان بدن کیست ؟

/
به نظر شما استاد زبان بدن کیست ؟ چه کسی می تواند این مهرات را …
کتاب زبان بدن صوتی - اموزش زبان بدن

کتاب صوتی زبان بدن

/
    تنها کتاب صوتی زبان بدن ایران   ز…