نوشته‌ها

تکنیک های روابط عمومی یک سازمان - بخش نخست

تکنيك هاي كاربردي در روابط عمومي : روابط عمومي بسياري از فنون را از روزنامه نگاري، مديريت سينما و ساير دانشها و وسايل ارتباط جمعي گرفته و با اصلاحات لازم، از آنها براي پيشبرد هدفهاي خود بهره برداري كرده است. در نوشتار حاضر، به 25 فن روابط عمومي…