اسفند ۰۶, ۱۳۹۵

رجب طیب اردوغان
  • رجب طیب اردوغان یا ناجی ؟

    شوی نمایشی یا واقعیت رجب طیب اردوغان؟  چند روزی است که این خبر توجه افکار عمومی جهان به خود جلب کرده است ...

    شوی نمایشی یا واقعیت رجب طیب اردوغان؟  چند روزی است که این خبر توجه افکار عمومی جهان به خود جلب کرده است اما با توجه به خبر و حواشی پیش آمده چیزی که نظر من جلب کرده . عکس های این حادثه است که به نظر م ...

    بیشتر بخوانید