نوشته‌ها

عکس و فیلم سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن

سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن در مدرسه کسب و کار ماهان برای اولین بار در ایران قسمتی از فیلم  سمینار شناخت دروغگو   //    …