نوشته‌ها

فیلم آموزشی زبان بدن - body language

/
فیلم آموزش زبان بدن در استدیو  وب یاد ضبط شده است و  برای اس…

فیلم آموزشی زبان بدن در وب یاد

/
دراین فیلم های آموزشی دوره مقدماتی می‌آموزید آیا تا به حال در موقعیتی بودید که واقعا نمی توا…