نوشته‌ها

دوره آموزش سخنرانی دانشگاه شریف و امیرکبیر

/
مراحل برگزاری مسابقه تریبون : مسابقه دارای سه بخش مقدماتی، نیمه نه…

چرا برای یک سخنران شدن نیاز به مربی داریم ؟

/
ایا با فیلم نگاه کردن و کتاب خواندن می شود در جمع صحبت کرد و عا…