نوشته‌ها

خوب گوش کردن

راز یک شنونده ی خوب بودن در چیست؟ یک شنونده ی خوب، مانند یک آیینه است، نه یک پتو یا دیوار آجری. برخی افراد، "افراد پتو مانند "مدام کلام مخاطبشان را با نشانه های غیر کلامی خود قطع می کنند، با حرکاتی مانند: وول خوردن، باز و بسته کردن چشم ها …