اسفند ۰۷, ۱۳۹۵

خرید کتاب زبان بدن
  • معرفی کتاب های زبان بدن

    معرفی کتاب های زبان بدن   کتاب های زبان بدن خوبی در بازار جهان وجود دارد که متاسفانه در کشور ما فقط روی ی ...

    معرفی کتاب های زبان بدن   کتاب های زبان بدن خوبی در بازار جهان وجود دارد که متاسفانه در کشور ما فقط روی یک کتاب مترجمین و کارشناسان تاکید دارند که کتاب فوق هم متعلق به 30 سال قبل است و بار علمی جدید د ...

    بیشتر بخوانید