نوشته‌ها

زبان بدن در خبرنگاری

اخبار رسمی کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری برگزار می کند

زبان بدن - ( اشاره دست ها و تلفن ) در ویتامین ۳ شبکه سه — 24 آذر ماه