نوشته‌ها

آموزش زبان بدن

مدرس آکادمی زبان بدن در گفتگو با خبرگزاری برنا

پویا ودایع مدرس آکادمی زبان بدن در خصوص تعریف این دانش می گوید: زبان بدن یعنی رفتار های غیرکلامی هر فرد. رفتارغیرکلامی  در تمام دنیا با یکدیگر متفاوت است. پویا ودایع با حضور در خبرگزاری برنا و در گفتگو با خبرنگار سرویس باشگاه جوانی در مورد زب…