اسفند ۰۶, ۱۳۹۵

حریم شخصی
 • فاصله ها در زبان بدن

  چطور می توانیم فاصله ی میان خود و دیگران را رعایت کنیم . فاصله ها در زبان بدن چگونه است ؟  این که مایلید ...

  چطور می توانیم فاصله ی میان خود و دیگران را رعایت کنیم . فاصله ها در زبان بدن چگونه است ؟  این که مایلید تا چه حد با دیگران رابطه ی صمیمانه برقرار کنید، به این موضوع بستگی دارد که تا چه حد از بودن با ...

  بیشتر بخوانید
 • ۷ نکته برای ارتقاء زبان بدن

  فرق نمی کند شما یک زن باشید یا یک مرد باشید  به هر حال زبان بدن برای شما مهم است و مردم طبق زبان بدن شما ...

  فرق نمی کند شما یک زن باشید یا یک مرد باشید  به هر حال زبان بدن برای شما مهم است و مردم طبق زبان بدن شما و شکل طاهری شما قضاوت می کنند ! این هم خوب است و هم بد .. حال چرا مردم طبق ظاهر و یا شکل بن ما ...

  بیشتر بخوانید